CASCO biztosítás

Casco biztosítás

A CASCO biztosítási szerződés célja, hogy a tulajdonunkban, használatunkban levő gépjárműben keletkezett károkat megtérítse.

Egy általános CASCO fedezetet nyújt az autó töréskáraira (akár sajáthibás balesetről, akár ismeretlen általi rongálásról legyen szó), elemi és tűzkárokra, az egész autó vagy alkatrészeinek ellopására, de kiegészítőként tartalmazhat poggyász-, extratartozék- és balesetbiztosítási modult, vagy akár kölcsöngépjármű-szolgáltatást is.
A gépjárművekben viszonylag gyakran keletkezik kár, és ezek a károk nagy összegűek is lehetnek, így a nagy kockázat miatt a CASCO nem olcsó biztosítási forma. Új autókra ennek ellenére feltétlenül érdemes megkötni (különösen akkor, ha az autót hitelre vettük), de pár éves használt autóra is találhatunk igényeinknek még megfelelő, de határozottan olcsóbb szerződést.

A CASCO szerződések díját meghatározó főbb tényezők : az autó típusa, értéke, valamint a választott önrészesedés. Az önrészesedés mértékét a szerződés egyértelműen tartalmazza, százalékos formában (pl. 10%). másrészt egy konkrét összeg (pl.min. 100.000 Ft) . A biztosítás díját az önrész emeléséve, vagy úgynevezett „rész casco-val” tehetjük kedvezőbbé. Ebben az esetben nevesített veszély nemek közül választhatunk, mint pl. elemikár, vagy-és üvegkár, vadkár,kátyúkár stb.

A gépjárműhöz, illetve a casco szerződéshez kapcsolódóan lehetőség van egyéb önálló módozatok megkötésére, úgymint önrész biztosítás (megtérül a casco szerződésben választott önrész is), vagy teljes pénzügyi védelemként VÉTELÁRBIZTOSÍTÁS is köthető, amely megtéríti a gépjármű vásárláskori számláján feltüntetett vételára és a káridőponti forgalmi értéke (EuroTAX) közötti különbözetet, valamint a casco önrészét is totál kár esetén.

Magyarországon 15 biztosítótársaság kínál CASCO biztosítási terméket. Jelenleg, ezek közül 12 társaság ajánlatát tudjuk bemutatni ezek a következők: