Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

A Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása ( D&O biztosítás (Directors & Officers Liability Insurance) – egy olyan biztosítási konstrukció, amely vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok védelmére köthető meg olyan esetekre, amikor a vezetői döntések következményeként érvényesítene kárigényt közvetlenül velük-, vagy a társasággal szemben.

A vezető tisztségviselők a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, főszabályként a társaság, meghatározott esetekben pedig a hitelezők érdekeinek az elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy a vezető tisztségviselő nem megfelelően látja el feladatait és ezzel kárt okozott, jogi eljárást indíthat e személy ellen.

Vagyis az új polgári jogi kódex ezen  közvetlen perlési jogcímet teremtett arra, hogy a társaságon és a vezető tisztségviselőn kívüli harmadik személy károsult – aki akár a társasággal szerződéses jogviszonyban álló, akár azon kívüli személy is lehet – ne kizárólag a társaság felé fordulhasson kárigénnyel,hanem közvetlenül a vezető tisztségviselő felé is. Így a vezető tisztségviselők, mint magánszemélyek már közvetlen módon is perelhetők, amennyiben az általuk vezetett társaság tekintetében károkozásuk feltételezhető és bizonyítható.

A felelősségbiztosítás kettős funkciója

  • A jogos kárigények rendezése: megítélt, kirótt kárösszegek rendezése
  • A jogosulatlan igények elhárítása: jogi védekezés költségeinek térítése

A biztosító megtéríti azt a kárt illetve, jogi védekezés költségét, melyet a vezető tisztségviselővel szemben benyújtott írásbeli bejelentés alapján pénzbeli kártérítést vagy bármilyen egyéb jogorvoslatot kívánnak vele szemben érvényesíteni, amelyet a biztosított vezető tisztségviselői, alapítói vagy munkavállalói minőségben tanúsított

A D&O felelősségbiztosítás fedezete nem kizárólag a megalapozott kárigények megtérítésére terjed ki, hanem téríti a felelősségre vont vezető tisztségviselő védekezésének költségeit is, akár közvetett-, akár közvetlen jogcímen történik az eljárás megindítása. A fedezet kiterjedhet akár a biztosítási időszak alatt érvényesített, de a károkozó múltbeli tevékenységére visszavezethető kárigényekre is. A felelősségbiztosítás kártérítési limitje pár millió Ft-tól ,több száz millió Ft-ig terjedhet.

Magyarországon 10 biztosítótársaság kínál D&O  biztosítási terméket.  Jelenleg, ezek közül 6 társaság ajánlatát tudjuk bemutatni, ezek a következők: